BRU logo

Cookie & privacy policies, terms & conditions of use and sales conditions

COOKIEVERKLARING

Versie van 14/05/2018

BRU TEXTILES maakt gebruik van cookies  op deze website. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij u alle nodige informatie omtrent ons gebruik van cookies te verschaffen.

Deze cookieverklaring gaat uit van onderneming BRU TEXTILES nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 2a en ondernemingsnummer 0453.835.284.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij met cookies?

De persoonsgegevens die met cookies verzameld worden zijn beperkt tot online connectiegegevens, meer bepaald uw IP-adres, uw surfgedrag op de website en het type van uw browser en uw apparaat. Indien u een profiel hebt op de website wordt deze informatie gekoppeld aan uw profiel, indien u geen profiel hebt op de website zullen wij u niet identificeren.

Welke cookies gebruiken wij en waarom?

Functionele of noodzakelijke cookies

Functionele of noodzakelijke cookies helpen de website van BRU TEXTILES naar behoren te functioneren. Denk hierbij aan:

BRU TEXTILES gebruikt geen functionele cookies op de website van Brutex.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies voor het meten analyseren van onze website. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Denk hierbij aan:

De analytische cookie die BRU TEXTILES gebruikt op de website van Brutex is Google Analytics.

Sociale media cookies

Sociale media cookies worden door sociale media zelf geplaatst. Wanneer u in onze website een sociale media link aanklikt, wordt een sociale media cookie geplaatst. De sociale media partij kan uw IP-adres herkennen op het moment dat u een pagina van onze website wilt delen. Voor de cookies die de sociale media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

BRU TEXTILES gebruikt geen sociale media cookies op de website van Brutex.

Advertentiecookies

In onze website ziet u promoties en advertenties van onszelf en van derden. Ook op websites van derden kan u onze advertenties tegenkomen. Om deze promoties en advertenties relevant te houden maken wij gebruik van cookies. De advertentiecookies maken het mogelijk dat:

BRU TEXTILES gebruikt geen advertentiecookies op de website van Brutex.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die wij verzamelen met onze eigen cookies delen wij niet met derde partijen. Echter zijn er ook cookies van derde partijen (bv. van advertentienetwerken en mediabureaus) te vinden op onze website waarmee deze derde partijen ook persoonsgegevens van u verzamelen en waar wij als BRU TEXTILES niet in tussenkomen.

Voor de cookies die deze derde partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij u naar de privacy-en cookieverklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij u aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen cookies op onze website:

Hoe lang blijven cookies bewaard?

De periode waarbinnen we een cookie laten bewaren is afhankelijk van het type cookie. Sommige cookies worden bij het afsluiten van een sessie / je browser verwijderd, andere blijven bewaard zodat ze bij een volgende sessie kunnen worden opgepikt of tussen sessies door kunnen blijven opereren. Deze worden pas verwijderd wanneer jij dat via je browserinstellingen doet, deze worden vervangen of hun einddatum is bereikt.

Hoe kan u cookies verwijderen?

Als u niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan je browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kan uw instellingen ook dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. U kan cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wij willen u erop attenderen dat als u geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat u bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan uw interesses en worden vaker herhaald. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser.

Wenst u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

Cookies verwijderen in Microsoft Edge:

Klik op het Menu icoon (icoon met 3 lijntjes) rechts bovenin. Klik op het icoontje van het klokje, dit is het tabblad ‘Geschiedenis’. Klik op ‘Alle geschiedenis’ wissen. Nu kun u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan en klik op ‘Wissen’. Onderaan kan u aangeven of u deze gegevens altijd wilt wissen bij het afsluiten van Microsoft Edge.

Cookies verwijderen in Chrome:

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Firefox:

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Safari:

Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle Websitegegevens’.

Cookies verwijderen in Internet Explorer:

Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.

De BRU TEXTILES iOS en Android app

U kan ook winkelen bij BRU TEXTILES via de app voor iOS of Android. De app wordt gedistribueerd via de Apple App Store of de Google Play Store en wanneer u daarvoor kiest kun je de app via die weg installeren op uw apparaat.

In de BRU TEXTILES app maken wij gebruik van met cookies vergelijkbare technieken voor de hiervoor al uitgewerkte doeleinden.

Heeft u hierover een specifieke vraag, verzoek of klacht…

Neem dan contact met ons op. Dat kan via de contactgegevens in onze privacyverklaring hieronder.

 

PRIVACYVERKLARING

BRU TEXTILES en gerelateerde ondernemingen respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring geeft bondig weer de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en worden verwerkt door BRU TEXTILES, afhankelijk van uw relatie met BRU TEXTILES.

Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt in het licht van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of beter gekend onder General Data Protection Regulation (GDPR) die van kracht is op 25 mei 2018. Dit nieuw wettelijk kader geeft EU-burgers meer controle over hun persoonlijke gegevens en zorgt voor meer databescherming doorheen Europa. Deze nieuwe verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers (onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten) en alle ondernemingen en organisaties die gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte.

Wij kunnen onze privacyverklaring aanpassen naar aanleiding van nieuwe of aangepaste verwerkingen. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij  significante wijzigingen aan onze privacyverklaring zullen wij gebruik maken van een pop-up op de website.

Deze privacyverklaring gaat uit van onderneming BRU TEXTILES nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 2a en ondernemingsnummer 0453.835284.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

BRU TEXTILES verwerkt verscheidene persoonsgegevens afhankelijk van uw relatie of samenwerking met BRU TEXTILES.

 1. Als klant

Wij verzamelen in het kader of naar aanleiding van onze relatie met (mogelijke) klanten de volgende persoonsgegevens:

 1. Als leverancier

In het kader van de samenwerking met onze leveranciers verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 1. Als sollicitant

In het kader van sollicitanten beperkt BRU TEXTILES zich tot het verzamelen van de volgende persoonsgegevens:

 1. Als bezoeker van onze websites

Indien u onze websites bezoekt zullen wij automatisch een aantal persoonsgegevens verzamelen d.m.v. cookies. Hiervoor verwijzen wij u echter door naar de cookieverklaring op de websites. De websites die eigendom zijn van BRU TEXTILES zijn:

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

BRU TEXTILES verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van uw relatie of samenwerking met BRU TEXTILES.

 1. Als klant

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van klanten voor de volgende doeleinden:

 1. Als leverancier

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van leveranciers voor de volgende doeleinden:

 1. Als sollicitant

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen?

 1. Als klant

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens die u rechtstreeks met  ons meedeelt. Dit kan via verschillende kanalen zoals via een werknemer of een ondernaannemer. In sommige gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via publieke databanken of kennissen. Indien dit het geval is zullen wij u hierover informeren tijdens ons eerste contact zoals de wetgeving vereist.

 1. Als leverancier

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens die u rechtstreeks met  ons meedeelt. In sommige gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via publieke databanken of kennissen. Indien dit het geval is zullen wij u hierover informeren tijdens ons eerste contact zoals de wetgeving vereist.

 1. Als sollicitant

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die u met ons meedeelt  via uw sollicitatie. Daarnaast kan het zijn dat wij beroep doen op derde partijen (vorige werkgevers) voor referenties.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens met derde partijen die  ons communicatiediensten en IT-diensten verlenen voor zover als nodig voor de uitvoering van onze verwerkingen. Wij verzekeren u echter dat al onze derde partijen de nodige maatregelen nemen om uw privacy te garanderen.

 1. Als klant

De mogelijke derde partijen voor u als klant zijn:

 1. Als leverancier

De mogelijke derde partijen voor u als leverancier zijn:

 1. Als sollicitant

De mogelijke derde partijen voor u als leverancier zijn:

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met andere dan de bovenstaande vermelde derde partijen zonder we hiervoor expliciete toestemming hebben verkregen. Daarnaast kan het nog zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen wegens onderzoek naar onrechtmatige of illegale activiteiten via onze website, mogelijke gevallen van fraude, mogelijke handelingen die potentieel bedreigend zijn voor de veiligheid in het algemeen of de veiligheid van een persoon, mogelijke schendingen van de gebruiksvoorwaarden of om deze activiteiten / deze activiteiten / handelingen te voorkomen of om nodige actie te ondernemen om deze activiteiten / handelingen te stoppen of om ons te verdedigen tegen juridische claims. Tot slot kunnen persoonsgegevens ook gedeeld worden in bijzondere omstandigheden zoals gevolg geven aan dagvaardingen, gerechtelijke bevelen, verzoeken, mededelingen van gerechtelijke instanties of wetshandhavingsinstanties die dergelijke bekendmaking vereisen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

BRU TEXTILES verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld.

 1. Als klant

Persoonsgegevens van klanten zullen wij bewaren voor een termijn van maximaal 10 jaar na de laatste aankoop.

 1. Als leverancier

Persoonsgegevens van leveranciers zullen wij bewaren voor een termijn van maximaal 10 jaar na de laatste order.

 1. Als sollicitant

Persoonsgegevens van sollicitanten zullen wij bewaren voor een termijn van maximaal 1 jaar na de sollicitatieprocedure.

Indien wij uw gegevens toch wensen te bewaren voor een langere termijn zullen wij hiervoor expliciete toestemming vragen.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd tegen verlies, misbruik of ongewilde manipulatie?

Ten einde de informatie die wij onder onze controle hebben te beschermen tegen verlies, misbruik of ongewilde manipulatie hebben we gepaste fysieke, elektronische en managerial procedures geïnstalleerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. Bij wijze van voorbeeld, onze servers zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerd personeel, uw persoonsgegevens uitsluitend gedeeld met personeel op een “need to know basis” – uitsluitend met het oog op het realiseren van de transactie en het u verstrekken van de gevraagde diensten. Bovendien wordt er bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.  Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Welke mogelijkheden heeft u met betrekking tot uw rechten?

U kan op ieder moment uw interesses wijzigen en in- of uitschrijven op enige marketing of promotionele nieuwsbrief of –mailing. BRU TEXTILES behoudt zich het recht voor uw dienst gerelateerde communicatie over te maken als deel van uw BRU TEXTILES account, zonder dat u hieromtrent de mogelijkheid hebt om u hiervoor af te melden. U kan op ieder ogenblik je accountsettings wijzigen of up daten.

Indien u uw persoonsgegevens deelt met BRU TEXTILES verkrijgt u hierover een aantal rechten. BRU TEXTILES respecteert deze rechten en  stelt transparantie en accuraatheid van uw persoonsgegevens voorop. U hebt als individu daarom het recht op:

 

* U moet er bij deze rechten rekening mee houden dat BRU TEXTILES mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden. Zo zal u bij BRU TEXTILES geen producten meer kunnen kopen of zal u niet  meer gecontacteerd kunnen worden voor mogelijke vacatures.

** BRU TEXTILES behoudt zich het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing niet volledig kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

Moest u verder klachten hebben over de naleving van de privacyverklaring, dient u ons eerst te contacteren. Indien u daarna nog een onopgelost probleem heeft waarvan u vindt dat wij dit niet naar behoren hebben beantwoord, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of klachten wenst in te dienen vragen wij u wel eerst te identificeren met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart om te voorkomen dat dit iemand in uw naam zou doen. Wij zullen dit kopie na controle meteen verwijderen. Daarnaast vragen wij u ook steeds zo specifiek mogelijk te zijn zodat wij optimaal aan uw noden kunnen voldoen. Wij zullen u steeds van  antwoord dienen binnen de wettelijk bepaalde  termijn van  30 dagen.

 

Contactgegevens

BRU TEXTILES

Satenrozen 2a,  2550 Kontich

E: privacy@brutex.com

 

Functionaris van Gegevensbescherming

VOF eetee- Toni Van Remortel

E: privacy@brutex.com

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

T: +32 (0)2 274 48 00

E: commission@privacycommission.be

 

Terms & Conditions of use effective from January 2014

This website, including any subsite accessible through the homepage (the “Site”), is published and maintained by subsidiaries, affiliates, and/or related entities of Bru Textiles n.v. (“Bru”). Please note that when you enter any subsite accessible through this homepage or any other page, such subsite may have its own terms and conditions of use which are specific to such subsite. When you access, browse, or use this Site you accept, without limitation or qualification, the terms and conditions set forth below and any additional terms and conditions of use set forth in any subsite.

Your Right to Use the Site and Its Contents
This Site is only for your personal use. You may not distribute, exchange, modify, sell, or transmit anything you copy from this Site, including but not limited to any text, images, audio, and video, for any business, commercial, or public purpose. As long as you comply with the terms of these Terms and Conditions of Use, Bru grants you a non-exclusive, non- transferable, limited right to enter, display, and use this Site. You agree not to interrupt or attempt to interrupt the operation of this Site in any way.

Ownership
All materials on this Site, including but not limited to audio, images, software, text, and video clips (the “Content”), are protected by copyright under International copyright law, international conventions, and other copyright laws. You cannot use the Content, except as specified herein. You agree to follow all instructions on this Site limiting the way you may use the Content. There are a number of proprietary logos, service marks, and trademarks found on this Site. By making them available on this Site, Bru is not granting you any license to utilize those proprietary logos, service marks, or trademarks. Any unauthorized use of the Content may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, and civil and criminal statutes.
Bru’s Rights to User’s Material
If you send any communications or materials to the Site by electronic mail or otherwise, including any comments, data, questions, suggestions, or the like, all such communications are, and will be treated as, non-confidential and non- proprietary. Thus, you give up any claim that any use of such material violates any of your rights including moral rights, privacy rights, proprietary or other property rights, publicity rights, rights to credit for material or ideas, or any other right, including the right to approve the way Bru uses such material.
Any material submitted to this Site may be adapted, broadcast, changed, copied, disclosed, licensed, performed, posted, published, sold, transmitted, or used by Bru anywhere in the world, in any medium, forever. Furthermore, Bru is free to use, without any compensation to you, any concepts, ideas, know-how, or techniques contained in any communication you send to the Site for any purpose whatsoever, including but not limited to developing, manufacturing, and marketing products using such information. However, you agree and understand that Bru is not obligated to use any such ideas or materials, and you have no rights to compel such use.

Transmitted Material
Internet transmissions are never completely private or secure. You understand that any message or information you send to this Site may be read or intercepted by others, unless there is a special notice that a particular message is encrypted (sent in code). Sending a message to Bru does not cause Bru to have any special responsibility to you.

Links
This website may contain links to other Internet sites on the World Wide Web. Bru provides such links for your convenience only, and is not responsible for the content of any website linked to or from this Site. Links from this Site to any other website do not mean that Bru approves of, endorses, or recommends that website. Bru disclaims all warranties, express or implied, as to the accuracy, legality, reliability, or validity of any content on any other website.

Availability of Products and Services
The products and services displayed on the Site may not be available for purchase in your particular country or locality. The reference to such products and services on the Site does not imply or warrant that these products or services will be available at any time in your particular location. You should check with your local Bru representative for the availability of specific products and services in your area.

Bru’s Right to Change These Terms and Conditions of Use or Content on the Site
Bru may add to, change, or remove any part of these Terms and Conditions of Use at any time, without notice. Any changes to these Terms and Conditions of Use or any terms posted on this Site apply as soon as they are posted. By continuing to use this Site after any changes are posted, you are indicating your acceptance of those changes. Bru may add, change, discontinue, remove, or suspend any other Content posted on this Site, including features and specifications of products described or depicted on the Site, temporarily or permanently, at any time, without notice and without liability.

Indemnification
You agree to indemnify, defend, and hold Bru and all of its agents, directors, employees, information providers, licensors and licensees, officers, and parent (collectively, “Indemnified Parties”), harmless from and against any and all liability and costs (including, without limitation, attorneys’ fees and costs), incurred by the Indemnified Parties in connection with any claim arising out of any breach by you of these Terms and Conditions of Use or the foregoing representations, warranties, and covenants. You will cooperate as fully as reasonably required in Bru’s defense of any claim. Bru reserves the right, at its own expense, to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you and you shall not in any event settle any matter without the written consent of Bru.

Disclaimer of Warranties and Damages; Limitation of Liability
YOUR USE OF THIS SITE IS AT YOUR OWN RISK. THIS SITE (INCLUDING ALL CONTENT AND FUNCTIONS MADE AVAILABLE ON OR ACCESSED THROUGH THIS SITE) IS PROVIDED “AS IS.” TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW, WITH REGARD TO THE CONTENT ON THIS SITE, BRU MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND WHATSOEVER (1) FOR THE ACCURACY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT OF ANY CONTENT PUBLISHED ON OR AVAILABLE THROUGH THE SITE; (2) THAT THE SERVER THAT MAKES THIS SITE AVAILABLE IS FREE OF VIRUSES OR OTHER COMPONENTS THAT MAY INFECT, HARM, OR CAUSE DAMAGE TO YOUR COMPUTER EQUIPMENT OR ANY OTHER PROPERTY WHEN YOU ACCESS, BROWSE, DOWNLOAD FROM, OR OTHERWISE USE THE SITE.
UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO BRU’S NEGLIGENCE, SHALL BRU BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, DIRECT, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, OR SPECIAL DAMAGES RELATED TO (A) THE USE OF, (B) THE INABILITY TO USE, OR (C) ERRORS OR OMISSIONS IN THE CONTENTS AND FUNCTIONS OF THIS SITE, EVEN IF BRU OR AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE THEREOF HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL BRU’S TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES, LOSSES, AND CAUSES OF ACTION (WHETHER IN CONTRACT OR TORT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NEGLIGENCE OR OTHERWISE) EXCEED $100.00.

General Provisions
These Terms and Conditions of Use and any additional terms posted on this Site together constitute the entire agreement between Bru and you with respect to your use of this Site. Any cause of action you may have with respect to your use of this Site must be commenced within one (1) year after the claim or cause of action arises. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of these Terms and Conditions of Use, or portion thereof, to be unenforceable, that provision shall be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the intent of this agreement, and the remainder of these Terms and Conditions of Use shall continue in full force and effect. These Terms and Conditions of Use shall be governed by and construed in accordance with the international laws without reference to its conflicts of law rules.

 

Bru textiles n.v. general sales and delivery conditions

 1. Application
  a) The present conditions apply to each sale by the seller and apply to all deliveries and services by the seller.
  b) Derogatory clauses of the buyers only apply if the seller has accepted them in writing.
  c) Should a clause or a part of a clause of the present sales conditions not be valid, the validity of the other clauses would remain in full force.
 1. Offers
  a) The seller’s offers, price-lists, prospectuses and catalogues are noncommittal and may all be changed at any time and without previous warning.
  b) Received orders are not binding for the buyer, except when the seller has confirmed the order in writing.
  c) The seller’s written confirmation of the order creates a final agreement between the seller and the buyer, which can only be cancelled if the conditions set out under 7b are met, or with a compensation of the seller’s damage, fixed at 20% of the full value of the order as a lump sum, without prejudice to the seller’s right to prove the real damage that was caused and to claim it from the buyer.
 1. Prices
  a) Except when agreed to the contrary, the prices and deliveries apply ex works.
  b) Prices are excluding transport, excluding transport insurance fees and excluding VAT, except if agreed to the contrary in writing.
 1. Payment
  a) Payments must be made within the delay mentioned on the invoice. The invoice is to be paid in the currency mentioned on the invoice.
  b) Payment must be made at the seller’s office or by deposit or transfer to a bank account of the seller. No compensation, discount or any other deduction is allowed.
  c) When the term of payment mentioned in paragraph 4 (a) is exceeded the buyer remains in defult of payment without prior summons and/or notification. In such a case, the seller is entitled to charge an interest of 1% per month on the overdue amount (a month that has begun is calculated as a full month), without prejudice to his right to claim full indemnification.
  d) The seller is, at all time, entitled to request the buyer’s securities to cover his payment liability.
  e) If the payment of an amount that the seller has invoiced to or claimed from the buyer is not done when due, or in case of any default of payment by the customer, even concerning third parties, the seller is entitled to cancel or to suspend all running contracts and to claim indemnity. Collection costs and reversion costs of receipts and bills of exchange are at the buyer’s expense. All amounts due to the seller by the buyer or amounts charged (invoiced or not), as well as those covered by bills of exchange, and those for which easy terms were allowed, become due immediately, as soon as the buyer does not pay on the day they are due or commits any default of payment with regard to the seller or to a third party which is a rightful creditor of the buyer.
  f) The buyer has to pay all the amounts due in accordance with the present conditions, to the seller, not later than fifteen days after the day they are due, even if the buyer disputes the existence of the obligation or the amount. If, later, the buyer appears to have paid unduly, the paid amounts will be refunded to the buyer. No argument, circumstance, act of God or fact, nor when the seller is not immediately claiming the amounts, would harm the present conditions or could be interpreted as a seller’s renouncement to his rights.
  g) The buyer is not entitled to apply compensation against the seller or his legal successors concerning the claims relating to deliveries performed in accordance with the present general conditions.
 1. Delivery/delays
  Seller is never committed to any offer or delivery date. Although the agreed delivery dates shall be respected as much as possible, liability of the seller for non-delivery or delay is excluded. The exceeding of the delivery terms does not discharge the buyer from his obligations, except when the buyer cancelled the order, in writing, for overdue delivery.
 1. Receipt
  a) The buyer is to take delivery of the ordered/purchased goods before the end of the agreed delivery period.
  b) If the buyer fails to take delivery of the goods, the seller is entitled to stock the goods, at the buyer’s expenses and risk, at a location to be decided by the seller, or to cancel the agreement without notification or judicial decision, without prejudice to the other seller’s rights, including a claim for indemnity.
 1. Act of God
  a) If the buyer is unable to deliver, as the result of an “act of God”, his obligation to deliver is lawfully suspended for the duration of the circumstances, irrespective of the fact if the seller was or not overdue at the moment of the occurrence of the “act of God”.
  b) During the period of the circumstances of the “act of God”, both parties are entitled to cancel the agreement, by a unilateral written statement, without creating a right to claim indemnity for any party.
  c) “Act of God” is any shortcoming or non fulfilment, which occurs without intervention or fault of the seller, nor, as a result of the law, legal act or general principles, causing temporary or permanent impossibility to fulfil the obligation, or as a result of which the delivery is no longer to be requested from the seller reasonably. The following circumstances are assimilated to an “act of God”: public measures in case of war in the country or abroad, or risk of war, industrial action, exclusions, shortage of transportation,  unfavourable water level, blockage of supplies or industrial breakdown.
  d) The seller shall inform the buyer of the “act of God” circumstances as soon as possible.
 1. Complaints
  a) The inspection of the delivered goods shall be performed at the moment the goods are put at the disposal of the buyer and in any case before the goods have been processed. If no remarks are made at the buyer’s inspection, the delivered goods will be deemed to meet the specifications of the order and not to present visible or hidden defects.
  b) Complaints should be expressed at delivery and be confirmed to the seller in writing, at the latest two (2) working days after the date of delivery. The filing of a complaint is not entitling the buyer to a delay of payment. If the seller considers that the complaint is sound, he has the choice, either to allow a price reduction determined by him, or to replace the delivered goods, without being held to any indemnity.
  c) Reversion is possible only with written agreement of the seller.
 1. Responsibility
  a) The seller or his personnel are not responsible for and are not held to indemnity for direct or indirect damage whatsoever and whatever be the cause, suffered by the buyer or third parties, resulting from defects of the goods or defective processing or of any doing of the seller or of his personnel, except when it results from a major fault or fraud by the seller.
  b) The seller is in no case responsible for the damage that the buyer or third parties may suffer as a direct or indirect consequence of the doings or negligence of the seller’s subordinates or of other intermediaries appointed by the seller, by the buyer or third parties.
 1. Property reservation
  The delivered goods remain the seller’s exclusive and unalienable property until full payment of all claims. When due payments are not carried out by the buyer, the delivered goods can immediately be reclaimed by the seller, without summons or notification.
 1. Indemnification
  a) The buyer shall indemnify all the seller’s direct and indirect damage resulting from any contractual or non-contractual fault by the buyer, his personnel, clients or subcontractors. If damage to the buyer is caused by personnel, subcontractors or clients of the buyer, the seller will be entitled to claim indemnification to these subcontractors, that personnel or those clients directly. If the seller requires judicial assistance, in order to force the buyer or other persons mentioned under 11(a) to fulfil their obligations to him, the seller and other persons mentioned under 11(a) are held to reimburse all the seller’s judicial and extra judicial costs, including the seller’s lawyer’s fee. These expenses are to be reimbursed as a supplement to the indemnification mentioned under paragraph (a) of this article.
  b) If, after an agreement was made between the seller and the buyer, the buyer fails to receive or accept delivery of the goods, the seller is entitled, beside the execution or the cancelling of the contract, to claim an indemnification fixed at 25 % of the relating amount of the invoice, fixed as a lump sum, without prejudice to the seller’s right to prove the real damage he has suffered and to claim it from the buyer.
 1. Applicable law / jurisdiction
  a) Except when agreed to the contrary in writing, Belgian law applies to all the agreements made under the present conditions.
  b) In case of a dispute about or relating to agreements to which the present conditions apply, only the courts of Mechelen or any other court chosen by BRU will be competent.